Registreringsskjema

Som medlem kan være:
Enhver tilsatt ved Oslo politidistrikt, Justisdepartement, Politireserven,
Politihøgskolen, Kriminalpolitisentralen, Utrykningspolitiet, andre politiinstanser
med kontorer i Oslo – samt ektefeller eller barn av disse.

Sivile idrettsutøvere kan bli medlemmer av idrettslaget, men må ha skriftlig
anbefaling av minst to medlemmer i OPIL.

For ansatte ved Oslo politidistrikt blir medlemskontingenten som regel trukket
over lønn i juni måned. Eksterne medlemmer vil få tilsendt giro.
Årskontingenten er f.t. kr. 350,-/200,- pr. år.
Som medlem plikter du selv å si opp medlemskapet. Evt. oppsigelse må skje skriftlig i god tid før medlemsavgiften trekkes i juni lønn hvert år.

For deg som er medlem fra før. La stå blank om du ikke kjenner til
    Strength: Very Weak
    *
    *
    *
    *