Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan Oslo Politis Idrettslag (organisasjonsnummer: 993 632 066), heretter «OPIL», behandler personopplysninger og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

OPIL er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

OPIL er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der OPIL selv bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene.  

Hvilke personopplysninger har vi om deg?
Når du er medlem i OPIL, har vi registrert følgende opplysninger om deg:

 • Medlemsopplysninger: Fornavn og etternavn, fødselsdato, adresse, postnummer, telefonnummer, privat e-postadresse og din jobbe-postadresse. Når medlemskapet er tegnet tildeles du et medlemsnummer.
 • Kommunikasjon og saksbehandling av henvendelser: Informasjon du gir og mottar når du tar kontakt med OPIL eller har dialog med oss.
 • Betalingsinformasjon: Kontonummer, fødsels- og personnummer, lønnsnummer og adresse.

Formål 
OPIL behandler dine personopplysninger for:   

 1. å administrere ditt medlemskap. Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med å opprette og administrere ditt medlemskap.
 2. å sende ut informasjon og å markedsføre OPIL. Vi kan benytte din e-postadresse og ditt mobilnummer til å sende deg informasjon om OPIL, våre arrangementer samt annen informasjon og tilbud fra våre samarbeidspartnere.
 3. publisere og oppbevare sportslige resultatlister. Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med at vi publiserer sportslige resultatlister på OPILs hjemmeside eller intranettet til Politiet.
 4. å administrere utleie. Vi behandler dine personopplysninger dersom du leier eller søker om å få leie fritidsbolig gjennom OPIL.
 5. å kontakte gruppemedlemmer for dugnadsarbeid.

Det rettslige grunnlaget for formålene over er å oppfylle OPILs avtale (innmeldingsskjema for medlemskap) med deg.

3. Databehandlere og tredjeparter
Vi deler dine opplysninger med:

 • Skattemyndighetene: innrapportering av kontingent.
 • Bankforbindelse: OPIL benytter DNB som hovedbank
 • OPILs leverandør av nettside: OPIL benytter ProISP som leverandør av webhotell. Serveren befinner seg i Norge.

For å kunne levere de ulike medlemskapstjenestene til deg, benytter OPIL seg av flere eksterne tjenesteleverandører. Enkelte av disse er databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av OPIL, mens andre er tredjeparter som behandler personopplysninger på egne vegne. 

Når databehandler behandler personopplysninger på vegne av OPIL, er dette regulert i databehandleravtaler eller gjennom andre mekanismer som sørger for sikker behandling av dine personopplysninger. 

OPIL har blant andre inngått databehandleravtale med ProISP.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger:

OPIL lagrer opplysninger kun så lenge det er nødvendig:

 • Medlemsinformasjon: Oppbevares i henhold til bokføringslovens bestemmelser.

Kommunikasjon: 5 år etter utmelding. Ellers forsøker vi å ha rutiner som innebærer en årlig rydding i mailbokser og arkivsystemer.

4. Dine rettigheter
Etter personopplysningsloven og GDPR har du som registrert medlem en rekke rettigheter. Dine rettigheter omfatter:

 • Innsyn i egne personopplysninger.
 • Retting av personopplysninger
 • Retten til å bli glemt (sletting)
 • Vi har ikke identifisert et behov for dataportabilitet, men vil bistå et medlem så godt vi kan om behovet skulle oppstå.
 • Du kan motsette deg vår bruk av dine personopplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at dine rettigheter kan være gjenstand for begrensninger som følger av lov.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet.

5. Kontaktinformasjon
Henvendelser rettes til OPIL på [email protected]