Om oss

Oslo politis idrettslag ble stiftet 10.august 1920. Idrettslaget har i dag nærmere 1500 medlemmer og 14 ulike undergrupper. OPIL er et av Oslos største idrettslag og forvalter et bredt spekter av aktivitetstilbud og utgjør med sine mange medlemmer en ikke ubetydelig del av Oslo politidistrikt.

Du trenger ikke være medlem av noen bestemt gruppe for å nyte godt av idrettslagets mange gode medlemstilbud, som rimelig leie av vår nye store leilighet på Hafjell og gode rabattordninger hos flere store sportskjeder. Dersom du skal delta på politimesterskap må du være medlem av OPIL. Du kan også bli medlem av flere grupper.

Idrettslagene er medlem av de særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund. OPIL er per 01.12.20 medlem av følgende særforbund: Fotball, Friidrett, Orientering, Rytter, Ski, Skøyter, Styrkeløft, Triatlon og Sykkel.

Det koster kr. 350,- pr år å være medlem i OPIL. 200,- for pensjonister.
Som medlem plikter du selv å si opp medlemskapet. Evt. oppsigelse må skje skriftlig i god tid før medlemsavgiften trekkes i juni lønn hvert år.

Nivået på våre utøvere er svært variabelt. Vi har alt fra mosjonsutøvere til noen av landets beste utøvere i enkelte idrettsgrener. OPIL idrett er åpen for alle, og vi kan tilby et godt miljø hvor du kan bruke idretten til å knytte viktige og gode kontakter.

Gjennom vårt samarbeid med Oslo politidistrikt gjør vi også en solid innsats med å oppfordre til fysisk aktivitet og aktivisere alle ansatte, både aktive og inaktive. Også de som ikke er medlemmer.

Målet er å forebygge mer og reparere mindre.
Oslo Politis Idrettslag har som mål:
1. Å fremme idrett i sunne former ved samarbeide og kameratskap
2. Å arbeide for å bevare og utvikle Politiets fysiske kultur
3. Å gjøre Oslo Politi kjent og populært

Styret
På årsmøte den 11/4/24 valgt et nytt styre i OPIL. Det nye styret blir som følger.
Leder: Nils Ørsal.
Nestleder: Truls Brunborg.
Styremedlem: Amund Rognmo
Styremedlem: Lena Wærness.
Styremedlem: Frøydis Adamson.
Gruppe representant: Sverre Øverjordet

Vedtekter
Klikk her for å lese våre vedtekter.