Utmeldingsskjema

Bruk dette skjemaet når du skal melde deg ut fra OPIL.
Som medlem plikter du selv å si opp medlemskapet. Evt. oppsigelse må skje skriftlig i god tid før medlemsavgiften trekkes i juni lønn hvert år.

    Ønsker å melde meg ut av OPIL